Θέσεις Εργασίας

Είμαστε σε αναζήτηση

Η ομάδα μας εξετάζει συνέχεια τη πιθανότητα να συμπεριλάβει νέα και ταλαντούχα άτομα στο σύνολο των τμημάτων της εταιρίας και στις περιοχές που διαθέτουμε τις υπηρεσίες μας.

Θέση Τοποθεσία Τύπος
Network Engineer
Κόρινθος Full time
Technical Support
Κόρινθος Full time
Corporate Sales Executive
Πάτρα Full time
Γίνε μέλος της Ομάδας!

Προνόμια των υπαλλήλων

Παρέχουμε μια πληθώρα προνομίων για τους ανθρώπους που είναι μέλη της ομάδας μας.
Μερικά από αυτά:

Επιπλέον Ιδιωτική Ασφάλιση

Όλοι οι εργαζόμενοι της iWiFi ασφαλίζονατι σε ομαδικό ασφάλιστρο υγείας με σκοπό την εξασφάλισή τους σε περίπτωση ανάγκης.

Ανταγωνιστικές Αποδοχές

Προσφέρουμε άκρως ανταγωνιστικές αποδοχές βασισμένες στις ικανότητες και την εμπειρία του συνεργάτη μας.

Ισορροπία Εργασίας και ζωής

Πλήρη άδειες με αποδοχές χωρίς περιορισμούς. 10 επιπλέων ημέρες πέραν του βασικού. Ευέλικτη επιλογή έκτακτων αδειών.

Στείλτε μας το βιογραφικό σας