Όροι Χρήσης

Ο επισκέπτης ή χρήστης των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου www.iwifi.gr υπόκειται στους πιο κάτω όρους, τους οποίους οφείλει να διαβάσει προσεκτικά. Σε περίπτωση που δεν συμφωνεί με κάποιον από τους πιο κάτω όρους, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το διαδικτυακό τόπο αυτόν.

Αποδοχή των όρων και των προϋποθέσεων

Η iwifi.gr μπορεί να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν στο μέλλον. Η χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών θα σημαίνει ότι δέχεστε και συμφωνείτε με τις αλλαγές. Στην περίπτωση που δε συμφωνείτε με τους νέους όρους θα πρέπει να σταματήσετε την χρήση της ιστοσελίδας.

Πρόσβαση στον Δικτυακό Τόπο www.iwifi.gr

Η iwifi.gr έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει να αναστείλει ή και να διακόψει για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα όλο ή μέρος του δικτυακού του τόπου, να αλλάξει, βελτιώσει ή αναβαθμίσει αυτόν χωρίς καμία ειδοποίηση.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου (πληροφορίες, κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, λογότυπα και γενικότερα κάθε είδους δεδομένο), το λογότυπο iwifi.gr αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της iwifi.gr, προστατεύεται από την Ελληνική και Διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων και διατίθεται στους επισκέπτες μόνο για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αναπαραγωγή, πώληση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της iwifi.gr.

Links

Η iwifi.gr είναι πιθανόν να έχει συνδέσμους με άλλους ιστότοπους. Σε αυτήν την περίπτωση η iwifi.gr δεν είναι υπεύθυνη για την εξέταση ή αξιολόγηση, το περιεχόμενο ή την ποιότητα των παραπάνω ιστότοπων. Ο κίνδυνος ή η ζημιά που μπορεί να προκληθεί μετά από την συνδεσή σας με αυτούς τους ιστότοπους βαρύνει εσάς και έχετε εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Η iwifi.gr δε φέρει ουδεμία ευθύνη.