Ο ρόλος μας

Καθημερινή βοήθεια για τους πελάτες μας

Η ομάδα μας είναι έτοιμη να προσφέρει τις υπηρεσίες μας στους πελάτες, ακούγοντας τις ανάγκες και ανταποκρίνονται με ταχύτητα και αξιοπιστία. Είμαστε παθιασμένοι με το αντικείμενό μας, αποτελεσματικοί και πάνω από όλα πραγματικά δίπλα σας.

1. Γενικές ερωτήσεις

Η iWiFi.gr είναι εναλλακτικός πάροχος διαδικτύου βασισμένος σε τεχνολογίες τελευταίας γενιάς με σκοπό να σας παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο Internet. Για να σας εξασφαλίσουμε χαμηλές τιμές και υψηλές ταχύτητες, δεν σας υποχρεώνουμε να αποκτήσετε επιπλέον υπηρεσίες (π.χ. τηλεφωνία, τηλεοπτικά πακέτα) τις οποίες πιθανά να μην έχετε ανάγκη.

Η iWiFi προσφέρει ‘Σταθερή Ασύρματη Σύνδεση Internet’ , το οποίο σημαίνει ότι η σύνδεση παρέχεται σε σταθερό σημείο, συνήθως στο Σπίτι ή την Επιχείρησή σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία μας μέσα στη περιοχή κάλυψης του ασύρματου Modem – Router σας στο Σπίτι ή στην Επιχείρησή σας.

Όχι. Παρόλο που η εταιρία μας χρησιμοποιεί εξοπλισμό παρόμοιο με των παρόχων Δορυφορικού Internet, χρησιμοποιούμε επίγειους σταθμούς εκπομπής οι οποίοι μας επιτρέπουν τη βέλτιστη ταχύτητα απόκρισης του δικτύου μας.

Δεν παρέχουμε υπηρεσίες λογαριασμών e-mail. Σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε κάποιον Δωρεάν πάροχο λογαριασμών e-mail όπως GMail, iMail ή Yahoo. Σε αυτή τη περίπτωση εάν προχωρήσετε σε αλλαγή παρόχου δεν θα είστε υποχρεωμένοι να μεταφέρετε τους λογαριασμούς, τα email σας και να ενημερώσετε όλες σας τις επαφές για την αλλαγή αυτή.

Χρειάζεστε επιπλέον βοήθεια;

2. Λογαριασμοί & Πληροφορίες

Ο λογαριασμός εκδίδεται ανά μήνα τις τελευταίες 5 ημέρες κάθε μήνα. Ο Πρώτος λογαριασμός εκδίδεται την ημέρα της εγκατάστασης και περιλαμβάνει το τέλος ενεργοποίησης και αναλογικά τις ημέρες του μήνα που υπολείπονται.

Αν είστε ιδιώτης το μόνο που χρειάζεται είναι η αστυνομική ταυτότητά σας.

Αν είστε Ατομική Επιχείρηση χρειάζεται να προσκομίσετε:

Αστυνομική ταυτότητα.

Έναρξη της επιχείρησης στο TAXIS.

Λογαριασμός ΔΕΚΟ.

Αν είστε εταιρεία χρειάζεται να προσκομίσετε:

Αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου.

Το καταστατικό της εταιρείας.

Λογαριασμός ΔΕΚΟ.

Για να αποφύγεις τη διακοπή της σύνδεσής σου,  θα πρέπει η ληξιπρόθεσμη οφειλή να έχει πληρωθεί εντός 10 ημερών από τη λήξη του λογαριασμού.